Landstede Groep

"Mixed Reality in het onderwijs" - Nieuwsbrief

01-09-2021

“MIXED REALITY IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN”

Beste lezer,

Graag nemen wij je mee in de laatste ontwikkelingen binnen de Veiligheidsacademie, informeren wij je over ons innovatief onderwijs, en gaan wij in op de mogelijkheid om samen door te ontwikkelen door aan te sluiten bij de verduurzaming in van ons RIF-project.

Laat ik beginnen met een klein stukje geschiedenis. Vanuit de wens om de samenwerking tussen het onderwijs en de branche te intensiveren, is door Landstede en enkele regionale partners in 2016 de Veiligheids-academie Noordwest Veluwe (VANWV) opgericht. De VANWV is de plaats waar landelijke- en regionale partners en opleiders uit het private- en publieke veiligheidsdomein en veiligheidsregio’s samenkomen, onderwijs ontwikkelen, afstemmen, ervaring delen, gezamenlijk opleiden, oefenen en trainen. Begin 2017 heeft deze Publiek Private Samenwerking geresulteerd in een aanvraag en vervolgens toekenning van een Regionaal Investerings Fonds (RIF), waardoor invulling kan worden gegeven aan onder meer vernieuwende & innovatieve onderwijsmodules gericht op verschillende toepassingsgebieden, inzet van dynamische en realistische trainingsfaciliteiten en het beschikbaar maken van digitale leermiddelen. Het samenwerkingsverband investeert op deze manier in een optimale aansluiting van de praktijk op het onderwijs en vice versa, en sorteert voor op het nieuwe onderwijs richting 2030.

In de afgelopen 4 jaar heeft de Mixed Reality Ontwikkelgroep van de VANWV zich gespecialiseerd op de toepassing van Virtual reality in het onderwijs. Zo zijn o.a. voor het veiligheidsonderwijs mooie innovatieve Virtual Reality toepassingen ontwikkeld. Ook volgt de MRO-groep de technische ontwikkelingen en toepassingen op de voet, waardoor de nieuwste technieken zoals o.a. Artificial Intelligence en het gebruik van de spraakcomputer door ons worden toegepast in de meest recente applicaties. Daarnaast is de MRO-groep uitgebreid met een eigen game-designer.

Ondanks de mooie stappen, zijn wij er nog niet, want innovatie en onderwijs stopt nooit. Dit neemt niet weg dat wij trots zijn op hetgeen wij samen met onze partners in de afgelopen jaren hebben bereikt en aan het onderwijs mogen bijdragen. Onderstaand enkele onderwerpen die mogelijk interessant. Mocht je meer willen weten, een workshopt willen volgen, schroom niet, bel of mail gerust.

Veel leesplezier,

Team Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe

 

Inhoud van deze nieuwsbrief:

 • Trainen in Mixed Reality
 • Website
 • Innovatieve ICT oplossing
 • Reeds ontwikkelde scenario’s
 • Doorontwikkeling 2021-2022
 • Implementatie in het onderwijs
 • Serious gaming met VBS3
 • Verduurzaming RIF / Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Trainen in Mixed Reality

Digitalisering van het onderwijs houdt bij veel scholen op bij het vervangen van schoolborden door digiborden en het vervangen van boeken door online lesmateriaal. Landstede MBO en de Veiligheidsacademie Noord West Veluwe gaan met de invoering van Mixed Reality in het onderwijs een stap verder in het digitaliseren van het onderwijs.

In het veiligheidsonderwijs maakt de VANWV gebruik van:

 • Augmented Reality (AR)
 • Virtual Reality (VR)
 • Virtual Battle Space 3 (VBS3)

Het trainen in Mixed Reality biedt de student een extra trainingsmogelijkheid tussen theorie en praktijk. Het laat studenten levensechte situaties ervaren, waardoor zij beter voorbereid zijn op stage en werk. Door gebruik te maken van Mixed Reality kunnen er meer studenten tegelijkertijd aan de slag. Dit voorkomt veel wachttijd, zoals bij role-play-scenario’s vaak het geval is.


Website

De website van de Veiligheidsacademie Noord West Veluwe bevat sinds kort een pagina toegespitst op onze Mixed Reality ontwikkelingen. Op deze pagina geven wij uitleg over ons nieuwe game lokaal en de wijze waarop wij Mixed Reality in het onderwijs inzetten.

Neem gerust een kijkje op: www.veiligheidsacademienwv.nl/virtual-reality

 

Innovatieve ICT oplossing

“Mixed Reality in het veiligheidsdomein” is door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap uitgeroepen tot 1 van de 15 meest innovatieve ICT oplossingen in het MBO. Onze bijdrage voor de videoserie “Onderwijsvernieuwers” vind je in de link hieronder:

 

Reeds ontwikkelde scenario’s

Tutorial (VR)

Geschikt voor alle studenten uit het veiligheidsdomein

De speler wordt stap voor stap meegenomen in de wereld van VR. Hij leert de controllers beheersen en maakt kennis met diverse handelingen, waaronder het oppakken van een portofoon en het maken van notities.

Weerbaarheid (VR)*

Geschikt voor alle studenten uit het veiligheidsdomein

De speler krijgt de oproep om te kijken naar een onregelmatigheid buiten de poort. In het spel krijgt de speler te maken met een opstandige en agressieve vrouw die hij te woord moet staan. De speler zal kalm en onverstoorbaar moeten blijven onder druk.

            *dit scenario wordt in het komende schooljaar uitgebreid

Checkpoint (VR)

Geschikt voor studenten GROP en keuzedelen VeVa (BLTZ).

De speler bevindt zich bij een doorlaatpost. Hij moet een auto staande houden en het daarbij behorende protocol volgen. Person Search en Vehicle Search zijn onderdeel van deze game.

Wet van Ohm (AR)

Geschikt voor studenten techniek opleidingen

Deze game maakt de theorie achter de Wet van Ohm simpel en toegankelijk voor de speler. Op zelfstandige wijze kan de speler de theorie tot zich nemen en oefenen met de natuurkundige regels rondom stroom, spanning en weerstand. 

Brand en sluitronde (VR)

Geschikt voor studenten Beveiliging (optioneel studenten GROP en

keuzedelen VeVa BLTZ)

De speler loopt een brand,- en sluitronde in een kantoorpand. In het pand komt hij diverse situaties tegen. Zo kunnen er onder andere ramen en deuren gesloten worden, elektrische apparaten en pc’s aan en uitgezet worden, kan de overwerker ondervraagd worden en vertrouwelijke informatie meegenomen worden.

Klinisch redeneren in de (militaire) zorg (VR)

Geschikt voor studenten (VeVa)Zorg

Deze game is ontwikkeld in samenwerking met het DGOTC. De speler bevindt zich op de verpleegafdeling van een ROLE2-ziekenhuis. Hij moet de juiste verzorgings- of behandelingskeuze maken van een zorgvrager door het prioriteren, observeren, verzamelen en interpreteren van informatie (klinisch redeneren).

Gifkast (AR)

Geschikt voor studenten Beveiliging

Door te kijken naar een QR-code / gif-teken verschijnt de gifkast in het beeld van de speler. Iedere speelronde zal er een ander defect te zien zijn; jerrycans zonder dop, omgevallen flessen, lekkende vloeistoffen en giftige dampen. Deze game is in te zetten tijdens het oefenen van de brand en sluitronde in de school.

Sanctionerend optreden (VR)

Geschikt voor studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid

De speler volgt tijdens het spelen het protocol sanctionerend optreden. Er is keuze tussen een fout geparkeerde auto op een voetgangers oversteekplaats en een wildplasser in een stadspark. Deze game bevat een stemcomputer, op basis van Artificial Intelligence reageert de virtuele tegenspeler op de gesproken woorden.

Afschermen en crowd-control (VR)

Geschikt voor studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid

De speler is samen met collega’s aanwezig bij een festival. Er wordt door de politie gevraagd om ondersteuning bij een aanhouding. De speler moet met collega’s de aanhouding afschermen èn het publiek onder controle houden. Deze game bevat een stemcomputer, op basis van AI reageert het virtuele publiek op de gesproken woorden.

Fietsers in de hoofdstraat (VR)

Geschikt voor studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid

De speler bevindt zich in een voetgangerszone. Passerende fietsers moeten aangesproken worden. De speler moet na aanleiding van een kort gesprek met de fietser de keuze maken om te sanctioneren, waarschuwen of de GGZ te bellen. Deze game bevat een stemcomputer, op basis van AI reageert de fietser op de gesproken woorden.

 

 

Doorontwikkeling 2021-2022

Scenario (HTV-)KMAR

In samenwerking met de KMAR is de Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe momenteel een virtuele training Predictive Profiling aan het ontwerpen. De game bestaat uit drie levels, die gezamenlijk een doorgaande leerlijn MBO-werkveld vormen.

Bij de ontwikkeling van dit scenario maken wij gebruik van twee high-end ontwikkelingen. Naast de stemcomputer op basis van Artificial Intelligence, die wij al eerder gebruikten voor de scenario’s HTV, zullen wij gebruik maken van een “Motion Capture Suit” waardoor wij in staat zijn om de lichaamstaal van de tegenspelers meer gedetailleerd vorm te geven in de game.

Scenario VR in de Militaire Zorg

Het scenario “VR in de Militaire Zorg” wordt in opdracht van het DGOTC verder uitgebreid. Aan het ROLE2 ziekenhuis worden extra patiënten toegevoegd. Ook wordt het gewondentransport (Boxer-voertuig) opgenomen in deze game. Voor studenten van de opleiding VeVa Zorg bij Landstede én het DGOTC biedt dit een unieke mogelijkheid om de stress-volle situatie van een gewondentransport te ervaren.

Reanimatie

Reanimatie redt mensenlevens. Veel zorg en veiligheidsopleidingen hebben de reanimatieprotocollen (en/of het behalen van een reanimatiediploma) opgenomen in het curriculum. Landstede onderzoekt in het komende schooljaar de mogelijkheid om deze kennis en vaardigheden, met de inzet van Mixed Reality, ook aan te bieden aan studenten en scholieren van niet zorg gerelateerde opleidingen. Niels Scherpenkate, student aan de opleiding ICT bij Windesheim, zal in het kader van zijn eindstage dit vraagstuk onderzoeken en een (pilot)applicatie bouwen.

Communicatie

In samenwerking met verschillende zorg-opleidingen binnen de Landstede Groep gaat de Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe komend najaar aan de slag met een communicatie-game. De zorgsector vraagt veel van hun (aankomend) personeel. Het personeel moet lastige gesprekken voeren, met patiënten, hun bezoekers maar ook onderling. Met deze game zal de student nòg beter voorbereid het werkveld in gaan.

Bij het ontwikkelen van deze game maken wij gebruik van een stemcomputer èn een Motion Capture Suit. Door het toepassen van deze state-of-the-art technieken zal de speler een realistisch gesprek voeren en feedback kunnen ontvangen op zowel hetgeen hij zegt als de wijze waarop.

Toetsing in Virtual Reality

Naast het ontwikkelen van Virtual Reality Scenario’s voor het veiligheidsdomein, houden wij ons in het laatste jaar van de RIF ook bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om formatief te toetsen in VR.

In het scenario “brand- en sluitronde” zitten al een aantal elementen van voortgangstoetsing verwerkt. In het scenario “Checkpoint” voor de opleiding grondoptreden zit een volledige voortgangstoetsing verwerkt waarbij de student op naam feedback krijgt op de door zijn/haar uitgevoerde handelingen. Het VR-scenario is hiervoor afgestemd en aangepast aan het praktijkexamen. In het aankomende schooljaar zal er, in samenwerking met Stichting Praktijkleren, een onderzoek plaatsvinden om te onderzoeken wat het effect van voortgangstoetsing in VR is.

Wanneer er ruimte is binnen het RIF-proces zal er nog gekeken worden of er mogelijkheden zijn om ook summatieve examinering in VR uit te voeren.

Doorontwikkeling Scenario Weerbaarheid

Het scenario weerbaarheid was het eerste, in 2017, door de VANWV ontworpen VR-scenario. Vier jaar na dato is het tijd om deze opnieuw onder handen te nemen. Er zal zowel gekeken worden naar de inhoud als het uiterlijk van de game. De mogelijkheden binnen Mixed Reality blijven groeien. Het up-to-date houden van de scenario’s maakt onderdeel uit van het succes van “Mixed Reality in het Onderwijs”. De producten blijven op deze wijze aansluiten bij de doelgroep en het huidige werkveld.

 

 

Implementatie in het onderwijs

Na de opening van onze game-ruimte, de VR.Cade, in November 2019 zijn wij gestart met de implementatie van Mixed Reality in het onderwijs. Helaas kwam de implementatie haverwege Maart 2020 stil te liggen vanwege Covid-19.

Met enkele aanpassingen, om ons aan de hygiëne en afstandsmaatregelen te kunnen houden, zijn we inmiddels opnieuw van start gegaan. Docenten en studenten worden wegwijs gemaakt in deze nieuwe onderwijsmethode. De studenten krijgen vanuit de Mixed Reality Ontwikkelgroep een start-les Virtual Reality, waarna zij in staat zijn om zelfstandig met de hardware te kunnen werken.

Door de Mixed Reality Ontwikkelgroep van Landstede zijn handleidingen geschreven voor het gebruik van de hardware èn het lesgeven met Mixed Reality. Ook uitgewerkte lesplannen worden ter beschikking gesteld. De VANWV doet haar best de docenten zo veel mogelijk te ontzorgen, zo is tijdens de eerste lessen de beheerder van de VR.Cade aanwezig om eventuele problemen direct op te lossen.

 

Serious gaming met VBS3

Virtual Battle Space, een desktopgame programma dat door defensie wereldwijd gebruikt wordt om militaire procedures en protocollen te trainen, maakt een vast onderdeel uit van het onderwijs op de Veiligheidsacademie van Landstede. VBS geeft de instructeur de mogelijkheid om zelfstandig een grotere groep VeVa-studenten te begeleiden en instrueren.

Het programma heeft talrijke mogelijkheden om zowel het individuele als het groepsoptreden van toekomstige militairen te trainen in een gecontroleerde 3D-omgeving.

Naast het inzetten van VBS3 voor de VeVa-opleidingen, wordt er bij de Veiligheidsacademie ook geëxperimenteerd met het inzetten van dit programma in de opleidingen HTV en Beveiliging. Zo experimenteren we met mobiele surveillance op een industrieterrein of bijvoorbeeld communicatieprotocollen in een groot winkelcentrum.

 

 

Verduurzaming RIF / Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

In de afgelopen 4 jaar is er is veel kennis vergaard en zijn er mooie innovatieve producten ontwikkeld. Dit was mede mogelijk door het Regionaal Investerings Fonds en de forse financiële ondersteuning vanuit de Landstede Groep.

De vaste vraag aan het einde van een project is: hoe nu verder, hoe hou je vergaarde kennis vast, hoe voorkom je dat innovatie tot stilstand komt en hoe financier je dat. De oplossing ligt redelijk voor de hand; Ga de samenwerking aan, deel de aanwezige kennis en producten en borg gezamenlijk de doorontwikkeling.

Wij bieden daarom ROC’s en andere organisaties de mogelijkheid om zich bij ons aan te sluiten. De samenwerking die wij voor ogen hebben, richt zich op het delen van kennis & ervaring, het gezamenlijk doorontwikkelen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe producten. Bestaande producten worden beschikbaar gesteld in de vorm van een licentie, waarvoor een fee in rekening wordt gebracht. De inkomsten worden ingezet voor het onderhoud van en het ontwikkelen van nieuwe producten.

Heb je interesse, als ROC een visie ontwikkeld waar deze ontwikkeling wellicht bij aansluit of wil je Mixed Reality en serious gaming onderdeel maken van je curriculum? Kom bij ons langs met je ROC en hoor, beleef en ervaar deze onderwijsontwikkeling. We nemen je dan (kosteloos) mee in een workshop waarbij alle facetten aan de orde komen; visie, implementatie in het curriculum, kosten, scenario’s en uiteraard het uitproberen van een scenario. Wij zijn heel enthousiast, staan open voor iedere vorm van samenwerking en zijn bereid om onze kennis te delen.

Colofon:

Landstede MBO

Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe

www.veiligheidsacademienwv.nl

Juli 2021