Landstede Groep

Augmented Reality

Anders dan bij Virtual Reality neemt Augmented Reality je niet mee in een volledig andere wereld. Augmented Reality is het toevoegen van een virtuele (informatie)laag aan de realiteit. De app ‘Pokémon Go’ is voor veel mensen een bekende vorm van Augmented Reality. Van Augmented Reality kan zowel gebruik gemaakt worden via een mobiel device, zoals een smartphone of tablet, als via een AR-headset.

Als Augmented Reality (AR) technologie technisch, didactisch en inhoudelijk goed geïntegreerd wordt in het leerproces, kan deze technologie het leren bevorderen en vergemakkelijken. Studenten onthouden en begrijpen kennis eenvoudiger en leren vaardigheden eerder en beter dan wanneer ze met een gewoon boek werken.

Vooral complexe-abstracte onderwerpen of handelingen verduidelijken met Augmented Reality biedt positieve leeropbrengsten.  In het onderwijs zijn al diverse AR-leertoepassingen voor handen, waaronder verrijkte tekstboeken, handleidingen, verhalen en leerobjecten.

Door de inzet van Augmented Reality wordt complexe informatie op het juiste moment visueel of auditief verhelderd. Studenten kunnen naar wens deze informatie ook vaker bekijken. Het bevordert het zelfstandig(er) leren van studenten, AR kan daarmee positief bijdragen aan differentiatie in het onderwijs.*

De VANWV heeft in samenwerking met ICT-studenten van Landstede MBO en Ordina diverse Augmented Reality toepassingen ontwikkeld voor de (aankomende) professional in het veiligheidsdomein. Ook wordt er in het onderwijs gebruik gemaakt van reeds bestaande oplossingen.

Er wordt gebruik gemaakt van zowel de Microsoft Hololens, als mobiele devices bij de inzet van Augmented Reality.

 

 

*Bron: “Leeropbrengsten van Augmented Reality in het onderwijs” Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de Kennisrotonde