Landstede Groep

Over de Veiligheidsacademie

De Veiligheidsacademie in Harderwijk is de plek waar studenten, deelnemers, bedrijven en organisaties uit de regio Noordwest-Veluwe terechtkunnen voor alle opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Innovatief leren staat centraal. De Veiligheidsacademie is ondergebracht op Kranenburg: een voormalig kazerneterrein van de Koninklijke Landmacht.

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen groeit de vraag naar beveiligers en professionals met een veiligheidsfunctie. Tegelijk stellen werkgevers hogere eisen.

In de Veiligheidsacademie werken onderwijs (opleiders), bedrijfsleven (veiligheidsbranche) en overheid intensief samen aan het opleiden van de veiligheidsprofessionals van de toekomst. Medewerkers die in competenties, vaardigheden en kennisniveau aansluiten op de hoge eisen die een complex werkveld als veiligheid met zich meebrengt.

De mix van publieke en private partijen maakt dat de Veiligheidsacademie voor de regio Noordwest-Veluwe hét Innovatie- en Kennis Platform is op het gebied van veiligheid.

Kennisdelen, innoveren en samenwerken

Met de partners ontwikkelen wij toekomstbestendige, praktijkgerichte veiligheidsopleidingen en trainingen waarbij praktijk en onderwijs nauw op elkaar aansluiten. Zo bieden we een aanbod op maat (en/of incompany) en creëren we doorlopende leerlijnen: van vmbo naar mbo en naar werkgever (= hybride leren). Een voor Nederland unieke aanpak.

We richten ons op actuele thema’s als:

  • Opleidingskwaliteit.
  • Duurzame inzetbaarheid van professionals.
  • Aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken.

Door de veiligheidsopleidingen door te ontwikkelen, worden er (hoger) gekwalificeerde professionals opgeleid voor de veranderende functies en beroepskwalificaties in de veiligheidsbranche.

Om deze thema’s succesvol en professioneel op te pakken is kennisdelen, innoveren en samenwerken in de visie van de partners essentieel. Daarbij is het succes van de één het succes van de ander: het geheel versterkt elkaar. Door krachten te verbinden ontstaan schaalvoordelen waar alle betrokkenen baat bij hebben.

Innovatief leren

Om de veiligheidsprofessionals van de toekomst op te kunnen leiden, werken we de komende jaren aan:

1. Lab voor Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality
Een trainings- en examineerlab waar studenten met scenario’s op het gebied van Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality leren in een onvoorspelbare, dynamische en realistische omgeving.

2. Modules Veiligheidsonderwijs voor de toekomst
Modules (op maat) die aansluiten op de ontwikkelingen in het werkveld en de daarmee samenhangende nieuwe eisen aan competenties en vaardigheden.

3. Praktijkleerprogramma
De Veiligheidsacademie houdt het niet alleen bij gastlessen. Studenten gaan ook leren op locatie. Bij werkgevers waar ze na hun studie ook terecht kunnen komen. Met medewerking van professionals (bijvoorbeeld gemeenten en politie) vanuit verschillende sectoren zoals zorg, sport, techniek, recreatie en defensie.

4. Expertisecentrum
Het expertisecentrum is bedoeld voor kennisuitwisseling en netwerkbevordering.

5. Meer faciliteiten
Er komen meer faciliteiten om fysieke en mentale trainingen voor mentale en fysieke weerbaarheid mogelijk te maken.

Professionaliteit, passie, samenwerken, opleiden en kwaliteit zijn kenmerkend voor de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe.